shukr aur kibr may tazaad hai

Hazrat Thanvi r.a. ne farmaya k “shukr aur kibr may tazad hai”. jo shakhs shukr karta hai wo mutakabbir naheen hota. shukr karnay ka matlab yeh hai k jo nemat hasil hai us ko ‘mehz’ atia-e-khudawandi samjhay. to jab ALLAH ki ata samjhi to apni taraf se nazar hut gai. aur ye ain tawazo hai. Jab k mutakabbir na-shukra hota hai, apnay ko nemat ka mustahiq samajhta hai aur na-shukri karta hai k mai to is se zyada ka mustahiq tha. lihaza apnay ko ehl samajhna kibr hai. hindustan may jis zamanay may log tezi se murtid ho rahay thay to us waqt Hazrat Thanvi r.a. ne irtidad se bachnay ka nuskha farmaya tha k jo mojooda eeman hasil hai us per shukr karain. kyoon k nemat par shukr se nemat aur barhti hai