roab aur wehshat may farq

Hazrat thanvi r.a. ne farmaya k “Roab wohi hai jo muhabbat k sath ho warna to wehshat hai” yani jis se muhabbat hoti hai usi ka dil may roab hota hai, warna thanay dar ka khof, saanp ka khof to hota hai lekin us ki azmat dil may naheen hoti. kyoon k muhabbat jo azmat k sath ho wohi moatabar hai