nisbat maa’ALLAH ki alaamaat

nisbat maa’ALLAH k lawazim may se hai:

1. sahoolat-e-itaa’at (yani gunah se bachna aur naik amaal karna asan ho jaey)
2. huzoor-e-daaim (har waqt ALLAH ka istehzar rehna)

aksar dawam-e-zikr hasil honay se log ye samajhtay hain k sahib-e-nisbat ho gaey, halan k nisbat moqoof hai gunah chhornay par.

har waqt ALLAH tala ka istehzar to batil firqay walon ko bhee mashq karnay se hasil ho jata hai. ye mustaqil istehzar nisbat maa’ALLAH naheen balkay malaka-e-yad dasht hai. (yani yaad rehnay ka malaka). malaka-e-yaaddasht k sath gunah jama ho sakta hai lekin nisbat maa’ALLAH k sath gunah jama naheen ho sakta. isi lye khali istehzar kafi naheen, gunah chhorna asal hai.

sahib-e-nisbat ho janay k baad ye naheen k gunah he naheen ho sakta. balkay matlab ye hai k awwal to aulia ALLAH masoom to naheen hotay albatta mehfooz kar dye jatay hain lekin agar gunah ho bhee gya to gunah par dawam naheen reh sakta yani gunah par qaaim naheen rahay ga, jald tofeeq-e-toba naseeb ho jaey gee. Hazrat wala ne farmaya k Arif Billah se bhee zina ho sakta hai lekin phir us ki toba bhee Arif ki toba ho gee, yani ro ro kar sajda gaah ko tar kar de aur arsh ko hila de ga, aur jab tak ro ro kar mana naheen le ga jab tak chayn se naheen bethay ga.

nisbat isi ka naam hai, nisbat isi ka naam
un ki gali se aap nikalnay na paye