ALLAH tala k rastay may ghair mukhlis naheen chal sakta

ALLAH tala ne apnay rastay ko khooni kar k dikhaya (k raah-e-taqwa may ye ye gham atay hain)m us ki waja ye hai k ghair mukhlis aur mukhlis logo may farq ho jaey, ghair mukhlis log is rastay may qadam na rakhain aur un par hujjat tamam ho jaey aur ALLAH k ashiq aur mukhlis logo ki tareekh raqam ho jaey. isi lye ikhlas se bhee ooncha aik maqam hai aur wo hai riza-bil-qaza yani ALLAH ki riza par razi rehna

jo aghaz he may fikr-e-anjam hai
tera ishq shayad abhee khaam hai