khushu aur istaghraq may farq

log chahtay hain k namaz may mustaghraq ho jain, namaz may shariat ne khushu ka hukum dia hai na k istaghraq ka. khushu aur istaghraq may farq hai. khushu ikhtiari hai jab k istaghraq (gharq ho jana) ghair ikhtiari hai. agar istaghraq ka hukum hota to shariat ka wo hukum kesay poora hota k agar admi namaz may ho aur kisi ki jan khatray may ho to namaz tor kar pehlay us ki jan bachaey