naik sohbat may jab jata hai to hilm paida hota hai

naik sohbat may jab jata hai to hilm paida hota hai. naik sohbat k baghair sabr paida naheen hota.