dushmano ka paida hona bhee mujahida hai

bhala in ka moo hai k mere moo ko atay…ye dushman un he ubharay huay hain
baaz dafa insan may ujub aur kibr anay ka andesha hota hai to ALLAH tala us k khilaf kuchh dushmano ko ubhar detay hain, ya koi aur masaaib bhej detay hain, jis se us ko huzn hota hai aur ujub-o-kibr se hifazat rehti hai. Hz. Thanvi farmtay hain k huzn khud aik bohat bara mujahida hai. Hazrat Thanvi ne farmaya k “logon ki muhabbat aur hujoom se andesha tha ujub ka, ALLAH ne khansi de dee”