Wasawis zakir qalb may naheen atay ghafil qalb may atay hain

Wasawis zakir qalb may naheen atay ghafil qalb may atay hain…shetan andheray may rehta hai. zikr se dil msg noor ajata hai. Aur noor atay he shetan bhag nikalta hai kyun k dil k andheray khatam ho jatay hain. isi lye wasawis bhee bhag jatay hain. jesay light na ho to andheray ki waja se dar lagta hai k kaheen gir na jaoon thokar na lag jaey. Lekin jesay he light aa jaey to phir koi waswasa naheen hota. roshan may har cheez wazay nazar ati hai. isi tarha zikr se bhee noor ajata hai phir koi khof bhee naheen rehta aur har cheez haqeeqat may dekhta hai. is lye wasawis ki waja ziker na karna hai yani qalb ka ghafil hona hai yani andheron may shetan ka ghar hona. isi lye mashaaikh kasrat se ziker karwatay hain. maidan-e-karzar may isi lye kasrat-e-ziker ka kaha hai takay wasawis na aain aur mustaqeem rahain