Jab mayoosi ho k maqbool hoon ya naheen to daman-e-mustafa pakar lena

Aik buzurg farmatay hain k jab kabhee shetan mayoos karnay lagay k aur waswasa dalay k maqbool hoon ya naheen to daman-e-mustafa pakar lena. Kyoon k ye esa maqbool rasta hai k maqbool bana he deta hai. Is rastay may mayoosi hai he naheen.

Naqsh-e-Qadam Nabi (1) k hain jannat k rastay
ALLAH (2) se milatay hain sunnat krastay

(1) sallallah-o-alaihi wasallam
(2) jalla jala luhuoo

(Shaikh-ul-arab wal-ajam arif billah Hazrat-e-Aqdas Hazrat Molana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab Damat Barkatuhum)