ALLAH se naik guman rakhnay ka umda tareeqa

Hazrat Hakeem-ul-Ummat Thanvi r.a. farmatay hain k ALLAH Tala se naik guman aur umeed rakhnay ka umda tareeqa ye hai k is ki poori itaa’at aur farmanbardari ki koshish karay. Ye tabai baat hai k jis ki itaa’at ki jati hai is se sub tarha ki umeedain rehti hain aur nafarmani se zaroor dil ko wehshat aur na umeedi ho jati hai