Important Audio

Audios

More Audios

Malfoozaat

Neki se dil khush hona...

Hadees pak ka mazmoon hai k "jab neki k baad dil khush ho aur gunah k baad ghamgeen ho to ye alamat-e-eeman hai". Hazrat thanvi r.a. ne farmaya k ye neki par dil ka khush hona b...

Sukoon sirf ALLAH he k...

Na dolat se na dunia se na ghar abad karnay se Tasalli dil ko milti hai KHUDA ko yad karnay se

Maqam-e-Riza

Ye dunia chand din ki hai is ki khatir ALLAH se badguman na hona na us ko chhorna. Sabr karnay walay k lye sirf akhirat he naheen dunia k inaamaat intezar kar rahay hain.

Nadamat hona alamat ha...

Hazrat wala damat barkatuhum ne farmaya k "Nadamat hona alamat hai k ashiq-e-khudawandi hai"

Nazar bazi mamooli gun...

nazar bazi agar mamooli gunah hota to Aap Sallallah-o-alaihi wasallam is ko zina na farmatay. hadees pak hai k: "ankhon ka zina hai nazar bazi" aur Quran pak may hai k "Ay nabi ...